Hàng mới về

Specials

Túi xách da rắn
750.000 VND
Quần short jean
280.000 VND
Đầm đi tiệc
520.000 VND
Hoa tai da rắn
215.000 VND
Nhẫn BLV
650.000 VND

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn
Mã số Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 P1068 Vòng cổ lưỡi liềm 480.000 1 480.000 VND
2 P1070 Hoa tai da rắn 215.000 1 215.000 VND
3 P1076 Đầm maxi hoa 350.000 1 350.000 VND
4 P1089 Đầm hoa 310.000 1 310.000 VND
5 P1134 Vest Blazer xanh 450.000 1 450.000 VND
6 P1136 Vest 450.000 1 450.000 VND
7 P1139 Son 110.000 1 110.000 VND
8 P1145 Đầm hai dây ren 380.000 1 380.000 VND
  Tổng cộng:   2.745.000 VND