Hàng mới về

Túi lông hai màu
650.000 VND
Đầm ren tay dài
600.000 VND
Đầm nhún eo
350.000 VND
Dây chuyền
450.000 VND

Specials

Khăn choàng
120.000 VND
Đầm Karen Kane
800.000 VND
Đầm Maxi
300.000 VND
Blazer
250.000 VND

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn
Mã số Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 P1231 Kính nữ 360.000 1 360.000 VND
2 P1317 Đầm đi biển 250.000 1 250.000 VND
3 P1405 Set vòng tay mây 230.000 1 230.000 VND
4 P1415 Son tráik banh Pin me up 170.000 1 170.000 VND
5 P1435 Giấy thơm Kirkland 250 tờ 360.000 1 360.000 VND
  Tổng cộng:   1.370.000 VND