Hàng mới về

Kính nữ
360.000 VND
Dây chuyền
240.000 VND
Quần short jean
250.000 VND

Specials

Túi big size
650.000 VND
Short jean trơn
350.000 VND
Nước sơn OPI
160.000 VND

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn
Mã số Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 P1070 Hoa tai da rắn 215.000 1 215.000 VND
2 P1136 Vest 180.000 1 180.000 VND
3 P1146 Đầm voan dài 600.000 1 600.000 VND
4 P1312 Đầm form dài 600.000 1 600.000 VND
5 P1317 Đầm đi biển 250.000 1 250.000 VND
6 P1441 Set The Heavenly Look 800.000 1 800.000 VND
7 P1475 Nước rửa tay khô mới 35.000 1 35.000 VND
8 P1479 Nước rửa tay khô mới 35.000 1 35.000 VND
9 P1525 Xịt thơm toàn thân Shimmer 320.000 1 320.000 VND
  Tổng cộng:   3.035.000 VND