Hàng mới về

Specials

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn
Mã số Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 P1070 Hoa tai da rắn 215.000 1 215.000 VND
2 P1136 Vest 180.000 1 180.000 VND
3 P1146 Đầm voan dài 600.000 1 600.000 VND
4 P1312 Đầm form dài 600.000 1 600.000 VND
5 P1317 Đầm đi biển 250.000 1 250.000 VND
6 P1441 Set The Heavenly Look 800.000 1 800.000 VND
7 P1475 Nước rửa tay khô mới 35.000 1 35.000 VND
8 P1479 Nước rửa tay khô mới 35.000 1 35.000 VND
9 P1525 Xịt thơm toàn thân Shimmer 320.000 1 320.000 VND
10 P1531 Nước rửa tay khô Dancing Waters 35.000 1 35.000 VND
  Tổng cộng:   3.070.000 VND